Nyckelfärdig lösning till ett fast pris

När du köper en solcellsanläggning från oss får du en nyckelfärdig lösning till ett fast pris. Material, frakt, installation och driftsättning ingår.

Vi är med dig hela vägen

Vi är med dig hela vägen, från offert till att panelerna är inkopplade och du börjar producera din egen solenergi. Och efteråt om frågor uppstår!

Välj en lösning anpassad för dina behov

Vi har paket anpassade för såväl mindre som större hus, bostadsrättsföreningar eller andra större fastigheter.

Förnybar energi utan kompromisser

Låt solenergin driva ditt hem eller din verksamhet. Du får högkvalitativa solcellspaneler med optimerare och växelriktare från världens främsta tillverkare som gör att du får ut maximal effekt från din anläggning. 

Så fungerar din solcellsanläggnings tre delar

1. Solcellspanelerna

Solcellerna producerar elektricitet i form av likström, även kallad DC (direct current). Noga testade och åldersbeständiga kablar matar ner elektriciteten från panelerna till en växelriktare i huset.

2. Växelriktaren

Växelriktaren är systemets hjärna, här omvandlas likströmmen till växelström, även kallad AC (alternating current) samt lagrar statistik över hur produktionen ser ut i realtid, i timmar, veckor osv. Växelriktare är idag uppkopplade på internet viket gör att ägaren enkelt kan övervaka och följa produktionen från sin telefon eller dator på distans.

3. Elmätaren

Elmätaren – vid installation av solceller så måste elmätaren bytas ut mot en s.k. nettomätare. Nettomätaren kan mäta både inkommande köpt el, men även utlevererad el, dvs. el som du producerat men inte använt, s.k. överskottsel. Elmätaren byts kostnadsfritt av ditt nätbolag.

Har du frågor eller vill få en offert? Kontakta oss nedan eller mejla till info@skyvik.se