Välkommen att kontakta oss på Skyvik AB. Nedan finner du kontaktpersoner till respektive distrikt.

Centrala funktioner

Hans Lööf Styrelseordförande hans@skyvik.se

Anders Pettersson VD anders@skyvik.se

Urban Agerberg Teknisk konsult urban@skyvik.se

Distriktet Uppsala län/Stockholms län

Tony Haraldsson Distriktschef Uppsala/Stockholms län tony.haraldsson@skyvik.se 072-8474610

Kenneth Doverklo Projektledare Uppsala län kenneth.doverklo@skyvik.se 0736-280932

Distriktet Västmanlands län

Peter Lindblom Projektledare Västmanland peter@skyvik.se 072-4411979

Timo Lillbacka Projektledare Västmanland timo@skyvik.se 073-6561135