1. BEHOVSANALYS

Du gör en intresseanmälan på vår hemsida. Vi ringer upp dig för att ställa lite frågor och svara på eventuella frågor du har. Utifrån dessa uppgifter vet vi om solel passar på din fastighet.

2. OFFERT

Om vi skall gå vidare gör vi ett besök hos dig. Vi fotograferar och mäter huset och dess omgivningar. Dessutom behöver vi uppgifter om din el-förbrukning. Därefter gör vi en skiss på hur anläggningen kommer att se ut på ditt hus. Vi beräknar också hur mycket el du kommer att producera och sälja till elnätet. Nu kan vi lämna en offert på komplett solelanläggning.

3. PROJEKTERING -BESTÄLLNING

Om vi kommer överens gör vi en installationsplan och en mer detaljerad beräkning av din solel. Vi tar fram ett avtalsförslag och när avtalet är undertecknat gör vi en beställning och bokar en tidpunkt för installation. Vi tar hand om administrationen som föranmälan till nätägaren, ansökan solcellsbidrag, eventuell bygglovsansökan (behövs vanligen inte) och besiktning av el-centralen tillsammans med elektriker.

4. SOLCELLERNA MONTERAS PÅ DITT TAK

Solcellerna levereras några dagar innan installationen. Vi ringer dig för att få information om var vi kan lasta av. Installationen tar ett par dagar och vi behöver tillgång till din el-central under tiden.

5. ELBOLAGET BYTER UT DIN ELMÄTARE

När installationen är klar skickar vi en färdiganmälan till ditt elnätsbolag som ansvarar för mätarbytet som är kostnadsfritt. Mätarbyte är nödvändigt för att du ska kunna få betalt för den el du säljer. Vi kontaktar ditt försäkringsbolag som eventuellt vill besikta anläggningen innan den tas i bruk.

6. DU ÄR EN MIKROPRODUCENT AV SMART SOLENERIGI

Till slut har vi en personlig överlämning och genomgång. Nu slår vi på din anläggning och du börjar producera din egen solenergi. För att du ska få betalt för den el du säljer behöver du teckna ett elhandelsavtal med det elhandelsbolag du vill sälja till, vi har koll på vilka elbolag som ger bra ekonomi för den el du ska köpa och sälja.

Har du frågor eller vill få en offert? Kontakta oss nedan eller mejla till info@skyvik.se